Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i uczucia miłości wielu umiejętności i konkretnej wiedzy. Rodzice, doświadczając trudności w wychowaniu dzieci, poszukują odpowiedzi na pytanie, dlaczego ich metody wychowawcze nie przynoszą zamierzonych efektów. Niejednokrotnie pojawia się dylemat: dlaczego moje dziecko nie słucha tego co do niego mówię, dlaczego postępuje niezgodnie z moimi poleceniami wydanymi w trosce o jego dobro? Dlaczego woli rozmawiać z innymi osobami o swoich problemach, a nie ze mną? To prowadzi do zmierzenia się z własną kompetencją i umiejętnościami: jakimi metodami mam wychowywać moje dziecko? Jak mówić, żeby dziecko mnie słuchało i jak postępować, żeby dziecko chciało rozmawiać ze mną?

W odpowiedzi na te potrzeby do naszej oferty włączamy program edukacyjny mający na celu budowanie w rodzinie relacji opartych na miłości i akceptacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic.  Warsztaty umiejętności wychowawczych to spotkania, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.

Umiejętności wychowawcze bazują na programie  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, która  opiera się o metodę Faber i Mazlish „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły”. Jego głównym celem jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się.  Refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc się otwartego dialogu skoncentrowanego na drugim człowieku przyczynia się także do budowania silnej więzi miedzy rodzicami a dziećmi, co powoduje charakter profilaktyczny zajęć.

Zajęcia mają charakter warsztatów trwających łącznie 30 godzin. Mogą być realizowane na terenie konkretnej szkoły ale również istnieje możliwość skorzystania indywidualnie (po utworzeniu się grupy) 

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu.