Przedstawiamy Państwu ofertę programów profilaktycznych z zakresu problematyki młodzieżowej. Zajęcia skierowane są do uczniów, ale przewidujemy również pracę z rodzicami i wychowawcami, gdyż ich rola jest bardzo ważna w rozwoju młodego człowieka.

Programy, które zalecamy są oparte na rzetelnej wiedzy i prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi. Angażują one uczestników, uczą przez przeżywanie, pozwalają na samodzielne odkrywanie i są atrakcyjne dla uczestników. W trakcie pojawiają się elementy mini – wykładu wprowadzającego w nowy temat. Dominują takie formy pracy jak: drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, praca w grupach oraz gra dydaktyczna.

Połączenie programów profilaktycznych dla dzieci z warsztatami wspierającymi rodziców, nauczycieli i personel niepedagogiczny szkół pozwala liczyć na przedłużone efekty proponowanej oferty.

UCZNIOWIE
RODZICE
NAUCZYCIELE