SZKOŁA PODSTAWOWA

CUKIERKI

Wczesna profilaktyka uzależnień. Nauka reagowania w sytuacjach zagrożenia z obcymi .

Zajęcia dla uczniów klas I -III

 

MAGICZNE KRYSZTAŁY

Profilaktyka z zakresu zagrożeń związanych z mediami (gry komputerowe, świat wirtualny).

Zajęcia dla uczniów klas II – IV


ODCZUWAJ UFAJ MÓW

Rozwój umiejętności społecznych – rozpoznawanie emocji, kształtowanie empatii, stawianie granic oraz kształtowanie komunikacji w grupie rówieśniczej. 

Zajęcia dla klas IV – VI

DEBATA

Profilaktyka uzależnień  – kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych  i postaw dotyczących środków psychoaktywnych.

Zajęcia dla klas VI – VII

SAPER

Profilaktyka przeciwdziałania agresji. Zwiększenie świadomości zachowań agresywnych. Budowanie poprawnych relacji w klasie.

Zajęcia dla klas V – VII

NOE

Profilaktyka uzależnień –  kształtowanie właściwych postaw dotyczących alkoholu. Zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia. 

Zajęcia dla klas VII – VIII

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

NOE

Profilaktyka uzależnień –  kształtowanie właściwych postaw dotyczących alkoholu. Zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia. 

Zajęcia dla klas I

JASNE GRANICE

 Wzmacnianie czynników chroniących – zwrócenie uwagi na budowanie relacji dziecko – rodzic, wychowawca.

Zajęcia dla klas I 

 

KOREKTA

Profilaktyka uzależnień – kształtowanie właściwych postaw związanych z alkoholem.

Zajęcia  dla klas III