ODCZUWAJ UFAJ MÓW

Program Profilaktyczny „Odczuwaj, Ufaj, Mów” to profilaktyka skupiona wokół tematów komunikacji i zaufania. Może stanowić pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami w klasie. Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne.

Cele programu:

 • Budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych;
 • Zwiększenie świadomości obszaru uczuć u siebie i innych;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • Rozwój umiejętność stawiania granic;
 • Zwiększenie akceptacji w grupie. 

Program składa się z trzech części:

 • Część I „Odczuwaj” – ma na celu tworzenie klimatu przyzwolenia do przeżywania uczuć oraz werbalizację stanów emocjonalnych, zwraca uwagę na wpływ uczuć na zachowanie oraz rolę pozytywnego nastawienia.
 • Część II „Ufaj” – obejmuje ćwiczenia, które zwracają uwagę na kwestię prawdomówności, dotrzymywania słowa, budowania zaufania, wiary w siebie.
 • Część III „Mów” – ma na celu budowanie postawy otwartości, obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie, opanowanie umiejętności aktywnego słuchania i zasad dobrej komunikacji.

Zajęcia są prowadzone głównie metodami aktywizującymi grupę. Preferujemy te formy pracy, ponieważ angażują wszystkich uczestników, uczą przez przeżywanie, pozwalają na samodzielne odkrywanie i są atrakcyjne dla młodzieży.

Walorem programu jest to, że stanowi on łagodną i wzmacniającą formę w etapie przejściowym między dostrzeżeniem problemu, a skorzystaniem z pomocy. Program ułatwia młodzieży mówienie o swoich problemach. Dostrzegają, że nie są osamotnieni, że wiele osób ma podobne kłopoty, z którymi musi się zmagać. Barierą w rozwijaniu inicjatywy jest naturalny wstyd uczestników przed przyznaniem się do problemów.

Spodziewane efekty realizacji

 • Zmniejszenie ilości problemów zachowań interpersonalnych generowanych przez młodzież;
 • Zwiększenie zrozumienia własnych emocji i innych;
 • Wzmocnienie innych zachowań pożądanych i zmniejszenie skali przemocy wewnątrz klasy;
 • Zwiększenie umiejętności konstruktywnego komunikowania się i stawiania granic.