NOE

Cele realizacji projektu

  • Kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia;
  • Wspieranie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu;
  • Uświadomienie sobie natychmiastowych strat wartości poprzez używanie środków psychoaktywnych;
  • Animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole;
  • Wydobycie na światło dzienne istoty uzależnienia i współuzależnienia.

Istotną cechą programu jest jego otwarty charakter nastawiony na asymilację wszystkich elementów pozwalających na skuteczne wejście do środowiska młodych ludzi. Program ukazuje problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych o wiele głębiej niż tylko w sferze biologicznej, przedstawia uzależnienie jako stan całego człowieka, jego intelektu, zmysłów, woli i uczuć. Jest to program, w którym bierze udział kilka klas jednocześnie ok. 100 osób, a jego konstrukcja pozwala, mimo tak licznej grupy, na bardzo osobiste przeżywanie spotkania przez większość młodzieży. Spotkania odbywają się w szkole w dużej sali w czasie zajęć lekcyjnych i trwa 3 godziny.

Spodziewane efekty realizacji

  • Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez młodzież i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”
  • Ukształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu;
  • Zmniejszenie ryzyka natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych;
  • Wzmocnienie innych zachowań pożądanych i zmniejszenie skali przemocy wewnątrz grup.