ADRES

UL. SECEMIŃSKA 17/27 01-485 WARSZAWA

MAIL

g.paz@wp.pl

MAIL BIURO

dezyderia.biuro@hotmail.com

TELEFON

Grzegorz Paź +48 602 350 138