JASNE GRANICE

Cele realizacji projektu:

Program ma charakter interwencyjny, jego zadaniem głównym jest wzmacnianie czynników chroniących.

  • Budowanie poprawnych relacji między młodzieżą a rodzicami i nauczycielami;
  • Uświadomienie sobie natychmiastowych strat wartości poprzez używanie środków psychoaktywnych;
  • Pogłębienie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,;
  • Kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących nielegalnych środków psychoaktywnych przez młodzież.

Realizatorzy starają się stwarzać atmosferę ciepła i bliskości. Spotkanie prowadzone jest przez zespół specjalistów i trwa 3 godziny dydaktyczne. W programie może jednocześnie wziąć udział kilka klas do 90 osób, a jego konstrukcja pozwala, mimo tak licznej grupy, na bardzo osobiste przeżywanie spotkania przez większość młodzieży. Spotkania odbywają się w szkole w dużej sali w czasie zajęć lekcyjnych. Cennym wzbogaceniem dla szkoły a integralnym elementem programu jest praca pośrednia z młodzieżą czyli diagnoza młodzieży poprzez przygotowanie analizy materiału badawczego uzyskanego na spotkaniu.

 

Spodziewane efekty realizacji:

  • Wzmocnienie relacji pomiędzy dorosłymi i dziećmi;
  • Ukształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych;
  • Zmniejszenie ryzyka natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych.