Zespół Pedagogów Dezyderia

O nas

O nas

 Profilaktyka jest dziedziną, w której potrzeba spełnienia wielu warunków aby przynosiła efekty lub chociaż żeby obecny stan danej społeczności nie pogorszył się wobec narastających zagrożeń i czynników ryzyka. Ważnym kryterium efektywnej profilaktyki jest konstrukcja programu i zastosowana strategia profilaktyczna, dlatego prezentowane propozycje działań uwzględniają najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie skuteczności tego typu działań. Większość programów jest realizowana z zastosowaniem aktywnych metod pracy z uwzględnieniem specyfiki grupy odbiorców. Kluczowym problemem są realizatorzy działań pedagogicznych a w szczególności profilaktycznych. Naszym staraniem jest, aby osoby prowadzące były kompetentne, żyły w zgodzie z tym czego nauczają a także aby realizator był adekwatnie dobrany do grupy odbiorców danego przedsięwzięcia. Czasami konieczny jest cały zespół realizatorów aby program mógł spełnić swoje założenia. Dlatego wiele proponowanych przez nas programów jest prowadzonych przez rzetelnie dobrany zespół osób.

Oferta

Oferta

Przedstawiamy Państwu ofertę programów profilaktycznych z zakresu problematyki młodzieżowej. Zajęcia skierowane są do uczniów, ale przewidujemy również pracę z rodzicami i wychowawcami, gdyż ich rola jest bardzo ważna w rozwoju młodego człowieka.

Programy:

CUKIERKI - Zajęcia dla klas I -III

Wczesna profilaktyka uzależnień. Nauka reagowania w sytuacjach zagrożenia z obcymi.

MAGICZNE KRYSZTAŁY - Zajęcia dla klas III - IV

Profilaktyka z zakresu zagrożeń związanych z mediami (gry komputerowe, świat wirtualny).

ODCZUWAJ, UFAJ, MÓW - Zajęcia dla klas IV - VI

Rozwój umiejętności społecznych - rozpoznawanie emocji, kształtowanie empatii, stawianie granic oraz kształtowanie komunikacji w grupie rówieśniczej. 

SAPER - Zajęcia dla klas VI - VIII

Profilaktyka przeciwdziałania agresji. Zwiększenie świadomości zachowań agresywnych. budowanie poprawnych relacji w klasie.

 

DEBATA - Zajęcia dla klas V - VII

Profilaktyka uzależnień  - kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych  i postaw dotyczących środków psychoaktywnych.

 

NOE - Zajęcia dla klas ​VII - VIII oraz Szkół Ponadpodstawowych

Profilaktyka uzależnień -  kształtowanie właściwych postaw dotyczących alkoholu. Zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia. 

JASNE GRANICE - Zajęcia dla klas VIII i Szkół Ponadpodstawowych

 Wzmacnianie czynników chroniących - zwrócenie uwagi na budowanie relacji dziecko - rodzic, wychowawca.

KOREKTA - Zajęcia dla klas III - IV Szkół Ponadpodstawowych

Profilaktyka uzależnień - kształtowanie właściwych postaw związanych z alkoholem.

 

 

Dane firmowe

Dane firmowe

Adres: Secemińska 17 27 01-485 Warszawa

Tel: +48 602 350 138

Adres korespondencyjny

Zespół Pedagogów Dezyderia

Adres: Secemińska 17 27

01-485 Warszawa

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

 _____  _____  ______  ____ 
 | __ \ | __ \ |___ / / __ \ 
 | | | | | |__) |  / / | | | |
 | | | | | ___/  / /  | | | |
 | |__| | | |    / /__ | |__| |
 |_____/ |_|   /_____| \____/